FILIPIAK Tadeusz (1950-2019) [14-24-17]

FILIPIAK Tadeusz [14-24-17], urodzony 12.10.1950 r. Wieloletni prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Belona przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W 1997 r. przyjął funkcję wiceprezesa tego Koła oraz uzyskał mandat delegata na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okręgu PZW, podczas którego został wybrany na członka zarządu. Był kapitanem sportowym i działał w Komisji …

VRABETZ Wanda z d. Wilk (1924-2016) [2-15-13]

VRABETZ Wanda z d. Wilk [2-15-13], urodzona 25.02.1924 r. w Kijowie. Córka Michała (właściciela piwiarni, członka podziemnej organizacji przerzucającej przez zieloną granicę Polaków z ZSRR do Polski) i Eweliny z domu Milewskiej. Wychowywała się w środowisku rosyjskim, naukę pobierała w ramach kształcenia domowego. W 1934 r. razem z rodzicami opuściła …

VRABETZ Stefan (1921-1995) [2-15-13]

VRABETZ Stefan [2-15-13], urodzony 22.07.1921 r. w Wicyniu, pow. złoczowski, woj. tarnopolskie. Doktor inżynier elektromechanik. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w gimnazjum, a następnie w liceum we Lwowie, które ukończył w maju 1939 r. W czasie okupacji pracował dorywczo jako kierowca. Po wojnie podjął wyższe studia techniczne w Akademii …

SAWICKI Andrzej Michał (1937-1989) [14-11-7]

SAWICKI Andrzej Michał [14-11-7], urodzony 9.10.1937 r. w Warszawie. Syn Ignacego i Adeli, ojciec trojga dzieci: Macieja (ur. 1961), Natalii (ur. 1972), Agaty (ur. 1977). Zamiłowany brydżysta. Pracował we wrocławskiej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich „Florian”. Jego ojciec Ignacy był prezesem tej spółdzielni. Andrzej zmarł 18.09.1989 r. (Źródło: biografia z książki …

WĄSOWICZ Stanisław, PRO MEMORIA (1901-1941) [12-16-4]

WĄSOWICZ Stanisław, PRO MEMORIA [12-16-4], urodzony 17.02.1901 r. w rodzinie Michała ( 1859–1915), oficjała sądowego i Anieli z Dąbrowskich (1877–1948). Miał trzech braci: Józefa (1900–1964; geografa i kartografa, żołnierza wojny 1920 r. i Armii Krajowej); Tadeusza (1906–1952; pseudonim Baca, pedagoga, podporucznika rezerwy, członka Organizacji Orła Białego i Szarych Szeregów, więźnia …

WASZKIEWICZ Zofia z d. Błaszkiewicz (1909-1970) [2-13-12]

WASZKIEWICZ Zofia z d. Błaszkiewicz [2-13-12], urodzona 9.11.1909 r. w Kamieńskiem na Ukrainie (obecnie Dnieprodzierżyńsk). Do Kamieńskiego pojechał, ze względów zawodowych, Jej ojciec – inżynier. Była czwartym z sześciorga dzieci. Po Rewolucji Październikowej i związanych z nią perturbacjach rodzina wróciła do Polski, do Skarżyska, gdzie ojciec zajmował ważne stanowisko w …