WASZKIEWICZ Zofia z d. Błaszkiewicz (1909-1970) [2-13-13]

WASZKIEWICZ Zofia z d. Błaszkiewicz [2-13-13], urodzona 9.11.1909 r. w Kamieńskiem na Ukrainie (obecnie Dnieprodzierżyńsk). Do Kamieńskiego pojechał, ze względów zawodowych, Jej ojciec – inżynier. Była czwartym z sześciorga dzieci. Po Rewolucji Październikowej i związanych z nią perturbacjach rodzina wróciła do Polski, do Skarżyska, gdzie ojciec zajmował ważne stanowisko w …

WASILEWSKI Zbigniew (1944-2016) [7-16-4u]

WASILEWSKI Zbigniew [7-16-4u], urodzony 29.03.1944 r. Lekarz medycyny, chirurg, kapitan policji. Uprawnienia lekarskie uzyskał 1.10.1968 r., specjalizację z chirurgii ogólnej ukończył 15.11.1975 r. Był lekarzem sekcji bokserskiej Klubu Sportowego „Gwardia” we Wrocławiu. Zmarł 29.10.2016 r. (Źródło: Centralny Rejestr lekarzy RP, nekrolog)

WARSZYLEWICZ Lesław Kazimierz (1922-2002) [8-13-3]

WARSZYLEWICZ Lesław Kazimierz [8-13-3], urodzony 28.02.1922 r. Doktor habilitowany nauk medycznych, docent. Podstawowe uprawnienia zawodowe uzyskał 9.04.1949 r. Specjalizację z chorób wewnętrznych zdobył 26.05.1953 r., stopień naukowy doktora medycyny otrzymał 28.12.1949 r., a docentem nauk medycznych został 26.01.1967 r. Zmarł 22.03.2002 r. (Źródło: Centralny Rejestr Lekarzy RP)

WARSZYLEWICZ Adelajda z d. Budaj (1900-1979) [8-13-2]

WARSZYLEWICZ Adelajda z d. Budaj [8-13-2], urodzona 11.10.1900 r. w Turce nad Stryjem. W 1920 r. ukończyła prestiżową szkołę położnych we Lwowie, kierowaną przez prof. Adama Sołowija. W 1923 r. rozpoczęła pracę w szpitalu powiatowym w Kopyczyńcach na Podolu. W 1943 r. została wcielona, pod pseudonimem Gołębica, w szeregi Armii …

WALTER Zbigniew (1930-1983) [12-52-17]

WALTER Zbigniew [12-52-17], urodzony 29.06.1930 r. w Warszawie. Magister inżynier elektryk. Urodził się w rodzinie inteligenckiej. Po wojnie zamieszkał na Dolnym Śląsku. Studia magisterskie ukończył w 1955 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, następnie podjął pracę w Zakładzie Zbytu Energii Elektrycznej we Wrocławiu. W 1958 r. został przeniesiony służbowo do …

WACKO Tomasz, PRO MEMORIA (1958-2003) [15-16-25]

WACKO Tomasz, PRO MEMORIA [15-16-25], urodzony w 1958 r. Historyk, działacz opozycji solidarnościowej, ruchu “Wolność i Pokój”, obrońca praw człowieka; drukarz i kolporter prasy podziemnej, w tym “Biuletynu Dolnośląskiego”. W 1989 r. wyemigrował z Wrocławia do Norwegii, gdzie od 1990 r. działał aktywnie w Komitecie Helsińskim. Angażował się szczególnie w …

PRUSZYŃSKA Zofia Halina z d. Gerlicz (1935-2019)[1B-2-31]

PRUSZYŃSKA Zofia Halina z d. Gerlicz [1B-2-31], urodzona 8.08.1935 r. w Kaliszu. Lekarz o specjalizacji I stopnia z dermatologii i wenerologii (1964 r.) oraz II stopnia z dermatologii (1968 r.). Członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Była urodzonym społecznikiem. W czasach stanu wojennego, jako członek Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego niosła pomoc internowanym. Za swoją …