KOCIATKIEWICZ Justyna (1970-2019) [4-14-1]

KOCIATKIEWICZ Justyna [4-14-1], urodzona 20.01.1970 r. Doktor w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Filologii Angielskiej UWr. Stopień doktora uzyskała w 2001 r. Jej badania naukowe koncentrowały się wokół problematyki gatunkowej i kwestii narratologicznych współczesnej powieści amerykańskiej. Interesowała się strategią i chwytami narracji konspiracyjnej, formacją charakteru w literaturze i …

POŹNIAK Telesfor (1932-2019) [8-23-30]

POŹNIAK Telesfor [8-23-30], urodzony 28.11.1932 r. w Trepałowie na Wileńszczyźnie (dzisiaj rejon wilejski, Białoruś). Profesor doktor habilitowany, slawista, historyk i badacz literatur wschodnio- i południowosłowiańskich. Pracował w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej. W latach 1978–1981 piastował funkcję dyrektora tego Instytutu. Stopień doktora uzyskał w …

SUTYŁO Zdzisław (1930-1993) [17-18-25]

SUTYŁO Zdzisław [17-18-25], urodzony 2.04.1930 r. w Rzeszowie. W latach 1944–1948 uczęszczał do gimnazjum, a po zdaniu małej matury – do liceum handlowego. Maturę zdał w 1950 r. W latach 1950–1953 studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pracę rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów. Przez kilka lat był zawodnikiem …

TIBERGER Erwin (1933-2019) [3-21-10]

TIBERGER Erwin [3-21-10], urodzony 20.01.1933 r. Syn Salomona. Szachista pierwszej kategorii szachowej, członek Polskiego Związku Szachowego. W 1967 r. zajął XIV miejsce podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Mężczyzn w Szachach Błyskawicznych. W tym samym roku drużyna, w której grał, zajęła IV miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach, a w 1968 …

WRABEC Jan (1937-2019) [3-2-2]

WRABEC Jan [3-2-2], urodzony 12.04.1937 r. we Lwowie. Profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk sztuki. Po zakończeniu II wojny światowej osiadł z rodziną na Śląsku, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W latach 1954–1958 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, a w latach 1958–1963 historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Został …

JAŁOWY Bolesław, PRO MEMORIA (1906-1943) [15-25-16]

JAŁOWY Bolesław, PRO MEMORIA [15-25-16], urodzony 11.09.1906 r. w Przemyślu. Histolog, dermatolog. Syn Piotra i Franciszki z domu Wolik. Absolwent IX Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Lwowie (1925). W latach 1925–1931 studiował medycynę na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Następnie był demonstratorem i asystentem prof. Władysława Szymonowicza. Należał do Polskiej Korporacji Akademickiej …

KAUCZ Andrzej Jacek (1952-2019) [10-4-1A]

KAUCZ Andrzej Jacek [10-4-1A], urodzony 13.06.1952 r. w Koszalinie. Prawnik i prokurator. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1979 r. trafił do „brygady tygrysa”, czyli zespołu zajmującego się przestępstwami gospodarczymi, a potem sprawami politycznymi. Prowadził sprawy przeciwko Władysławowi Frasyniukowi (żądał dla niego dziesięciu lat więzienia), Barbarze Labudzie i …

TUZINKIEWICZ Romuald (1917-2014) [11-16-20]

TUZINKIEWICZ Romuald [11-16-19], urodzony 5.02.1917 r. w miejscowości Tłumacz w woj. stanisławowskim. Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza uzyskał w 1941 r. Uczestnik II wojny światowej, członek ruchu oporu AK, kapitan, lekarz w 29 pułku piechoty (10 sudecka dywizja). Zawsze wierny słowom BÓG, HONOR, OJCZYZNA. …

SZYMAŃSKI Antoni (1904-1993) [2-18-6]

SZYMAŃSKI Antoni [2-18-6], urodzony 1.02.1904 r. w Inowrocławiu. Doktor, nauczyciel wychowania fizycznego. Syn Jana i Jadwigi z d. Orzechowskiej. W 1917 r. ukończył niemiecką szkołę. Był absolwentem studium nauczycielskiego w Gnieźnie. Pierwszą posadę nauczyciela otrzymał w 1923 r. w szkole podstawowej w Gniewkowie (pow. gnieźnieński). W 1928 r. przeniósł się …