TOPOLSKI Marek Władysław (1948-2016) [12-32-13]

TOPOLSKI Marek Władysław [12-32-13], urodzony 18.04.1948 r. Długoletni pracownik wrocławskiego oddziału Instytutu Elektrotechniki. Wybitny fachowiec w dziedzinie elektrotechnologii. Niezmiernie życzliwy i uczynny Człowiek, dobry Kolega. Zmarł 23.06.2016 r. (Źródło: dyrekcja i pracownicy Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu, 29.06.2016 r.)

TRACZYŃSKI Mieczysław (1923-1986) [10-3-3]

TRACZYŃSKI Mieczysław [10-3-3], urodzony 17.03.1923 r. w Warszawie. Żołnierz Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, pseudonim „Jacek”: oddział VI, Obwód Praga Warszawskiego Okręgu AK – III Rejon – zgrupowanie 690 – pluton 691. Od 26.08.1944 w Grupie „Kampinos”. Szlak bojowy: Praga – Kampinos. Zmarł 26.08.1986 r.(Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego)

TRUSIEWICZ Feliks (1921-2019) [5-14-1]

TRUSIEWICZ Feliks [5-14-1], urodzony 19.11.1921 r. na Wołyniu. Świadek tragicznych wojennych losów Polaków na Wołyniu, partyzant, żołnierz, inżynier-wynalazca, pisarz, wielki patriota i autorytet moralny, a nade wszystko – najukochańszy Ojciec, Teść i Dziadek. Emerytowany, wieloletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu i wykształcenia inżynier mechanik, był autorem wielu publikacji …

WASZKIEWICZ Jan (1944-2021) [2-19A-4]

WASZKIEWICZ Jan [2-19A-4], urodzony 24.06.1944 r. w Kielcach. Był znakomitym matematykiem, filozofem, socjologiem, specjalistą od komunikacji społecznej, myślicielem strategicznym. Studia ukończył w 1966 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora uzyskał w 1972 r. w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, a habilitację w 1992 r. Po studiach pracował jako asystent w …

WEBER Łukasz (1943-2022) [9-32-10]

WEBER Łukasz [9-32-10], urodzony 22.08.1943 r. Pasjonat pszczelarstwa. Absolwent Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Pracował jako instruktor pszczelarstwa w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Sanoku. Prowadził własną pasiekę w Wołkowyi (Bieszczady). Zmarł 15.01.2022 r. (Źródło: napis na płycie nagrobka)

WIŚNIOWIECKA Magdalena (1953-2019) [5-11-9]

WIŚNIOWIECKA Magdalena [5-11-9], urodzona 22.04.1953 r. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że miłość do prasy Magda Wiśniowiecka wyssała z mlekiem matki. Jej mama, Jadwiga, przez wiele lat pracowała w redakcji „Słowa Polskiego”, początkowo w dziale łączności z czytelnikami (którego później została szefową), a następnie jako sekretarz redakcji. Magda kontynuowała …

WOJCIECHOWSKA-WASZKIEWICZ Agnieszka Hanna (1945-2021) [4-6-8]

WOJCIECHOWSKA-WASZKIEWICZ Agnieszka Hanna [4-6-8], urodzona 20.11.1945 r. w Zabrzu. Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistka w zakresie dydaktyki i metodologii matematyki. Od 1968 r. członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Studia matematyczne ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1965 r. została laureatką II nagrody w Konkursie …

WÓJCICKA Teresa z d. Globa (1930-2020) [16A-1G-13]

WÓJCICKA Teresa z d. Globa [16A-1G-13], urodzona 6.03.1930 r. na Wołyniu. Jako dziesięcioletnie dziecko została przesiedlona wraz z rodziną w okolice Archangielska w Rosji, tam zmarł Jej ojciec. Przewędrowała następnie aż do Duszanbe w Tadżykistanie, gdzie straciła matkę i czwórkę rodzeństwa. Pozostała przy życiu Teresa i Jej starszy brat Adam …

WÓJS Kazimierz (1893-2021) [4-17-1]

WÓJS KAZIMIERZ [4-17-1], urodzony 20.04.1893 r. Profesor doktor habilitowany inżynier. Ceniony dydaktyk, wybitny naukowiec Politechniki Wrocławskiej, wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów. Od 1972 r. związany z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym PWr. Swoją wiedzą, pracowitością i oddaniem służył uczelni, wydziałowi i środowisku naukowemu oraz przemysłowemu w Polsce i za granicą. Pełnił wiele funkcji …