TOMKOWID Maria Alicja (1955-2020) [13-6-6]

TOMKOWID Maria Alicja [13-6-6], urodzona 18.12.1955 r. Lekarka, pionierka dolnośląskiej geriatrii (specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych i geriatrii), wieloletnia ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Dobro pacjenta było dla Niej najwyższą wartością. Zmarła 24.07.2020 r. (Źródło: nekrolog w „Gazecie Wyborczej”)