SZPILEWSKA Eulalia ps. Szpila z d. Maciejewska (1929-2016) [5-5-15]

SZPILEWSKA Eulalia ps. Szpila z d. Maciejewska [5-5-15], urodzona 23.05.1929 r. w Szubinie, woj. kujawsko-pomorskie. Nauczycielka języka polskiego i historii. Ojciec Eulalii, Franciszek Maciejewski, był sędzią. Miała dziesięcioro rodzeństwa, w tym dwóch braci sędziów – Juranda (który zasłynął jako sędzia-sprawozdawca w toruńskim procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki) i Bogdana (który …

SZPILEWSKI Wacław (1900-1972) [5-5-15]

SZPILEWSKI Wacław [5-5-15], urodzony 20.09.1900 r. Doktor medycyny, podpułkownik Wojska Polskiego. Studia ukończył w 1930 r. na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, pracował w szpitalu wojskowym na Antokolu, a następnie w różnych placówkach Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1937 r. – już w randze kapitana – został przeniesiony, wraz z …

ŚLEPKO Zbigniew Mieczysław (1925-2014) [9-17-6]

ŚLEPKO Zbigniew Mieczysław [9-17-6], urodzony 25.10.1925 r. w Czortkowie, malowniczym miasteczku nad rzeką Seret na Ukrainie. Syn Jana i Stefanii. W wieku 17 lat zaciągnął się do wojska i służył w 2 Pomorskiej Brygadzie Artylerii Haubic. Walczył na froncie, zdobywał Bydgoszcz i Berlin. Będąc w jednostce ekshumacyjnej zajmował się zwożeniem …

ŚLIWA Alfred (1911-1989) [9-26-6]

ŚLIWA Alfred [9-26-6], urodzony 4.10.1911 r. w Stanisławowie. Uczeń prof. Trzebiatowskiego, docent chemii (ukończył Uniwersytet Lwowski). W 1945 r. przyjechał do Wrocławia; pracował jako wykładowca na Akademii Ekonomicznej. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Zmarł 11.11.1989 r. – w dniu, kiedy po raz pierwszy od 1948 r. obchodzono uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. …

ŚNIEŻKO Tadeusz Wilhelm (1931-2015) [5-13-28]

ŚNIEŻKO Tadeusz Wilhelm [5-13-28], urodzony 6.04.1931 r. w Wilnie. Syn Aleksandra i Stefanii (z d. Zabłockiej). Był związany z Wrocławiem, ale tęsknił za Wilnem, w którym z Jego inicjatywy (między innymi) odbywały się cykliczne zjazdy rodzinne. W latach 2001–2005 działał w Zarządzie Osiedla Zacisze – Zalesie – Szczytniki, a zawodowo …

SZPILEWSKA Stefania z d. Michalewicz (1907-1992) [5-5-15]

SZPILEWSKA Stefania z d. Michalewicz [5-5-15], urodzona 20.02.1907 r. w Mińsku Litewskim. Jej ojciec, Aleksander Michalewicz, był nauczycielem muzyki. Stefania po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Stołpcach, podjęła pracę nauczycielki w Nieświerzu, później pracowała w Wilnie. W 1930 r. wyszła za mąż za legionistę, porucznika Wacława Szpilewskiego – wówczas lekarza 19 …

ŚWIĘCICKI Jędrzej (1917-2000) [14-24-14]

ŚWIĘCICKI Jędrzej [14-24-14], urodzony 22.06.1917 r. w Smotryszowie. Żołnierz Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem „Jastrzębiec”, w stopniu porucznika (Obwód V Mokotów Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, 1 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa Bema, następnie oddział por. „Lancy”). Szlak bojowy: Czerniaków (do 2.08.1944 r.) – Lasy Chojnowskie. Zmarł …

ŚWITAŁA Aneta (1968-2022) [18-2-4]

ŚWITAŁA Aneta [18-2-4], urodzona 16.09.1968 r. Prokurator. Służyła w prokuraturze od dnia 1 września 1993 roku, kiedy jako aplikant zaczynała karierę w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto. Tam też, po zdaniu egzaminu prokuratorskiego w 1995 roku i odbyciu asesury, z dniem 1 października 1997 roku powołana została na stanowisko prokuratora. …