PIENIĄŻCZAK Tadeusz (1935-2020) [5-3-13]

PIENIĄŻCZAK Tadeusz [5-3-13], urodzony 13.06.1935 r. we Lwowie. Po wojnie, jako jedenastoletni chłopak, przyjechał z rodzicami, siostrą i bratem do Wrocławia. Nikt nie myślał, że to podróż tylko w jedną stronę – jeszcze w latach 60. mówiono o powrocie do Lwowa. Na podstawie papierów repatriacyjnych rodzinie Pieniążczaków przydzielono dwupokojowe mieszkanie …

NOWICKA Elżbieta (1946-2020) [12-24-3]

NOWICKA Elżbieta [12-24-3], ur. 8.07.1946 r. Członkini NSZZ „Solidarność”, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów razem z mężem Janem pracowała w zakładach chemii gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, a później we wrocławskiej Pollenie, gdzie piastowała jedno z ważniejszych i bardziej odpowiedzialnych stanowisk. Ostatnim miejscem Jej pracy była Politechnika Wrocławska. …

NOWAKOWSKI Piotr (1954-2019) [8-16-2]

NOWAKOWSKI Piotr [8-16-2], urodzony 16.10.1954 r. Profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik Zakładu Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wybitny uczony i zootechnik, specjalista w zakresie owczarstwa i pszczelarstwa, wieloletni sędzia na wystawach zwierząt hodowlanych, popularyzator wiedzy o problemach …

LEONOWICZ-BABIAK Krystyna Maria Barbara (1941-2020) [12-70-14]

LEONOWICZ-BABIAK Krystyna Maria Barbara [12-70-14], urodzona 2.02.1941 r. na Roztoczu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1963 r.), doktor nauk przyrodniczych (1971 r.), wieloletni pracownik UWr. Autorka ok. 100 publikacji naukowych, książek o tematyce historycznej, polonijnej, a także książki dla dzieci („Figle futrzaków”). Poetka – wydała trzy tomiki wierszy: „Moje ogrody” – 2000 …

JANISZEWSKI Krzysztof (1941-2020 [8-8-11]

JANISZEWSKI Krzysztof [8-8-11], urodzony 09.07.1941 w Radomsku, syn Antoniego.  Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zawód wyuczony – kreślarz. Pierwszą pracę rozpoczął w 1959 r. Z Politechniką Wrocławską był związany od 2.01.1964 r. do przejścia na emeryturę w 2006 r. Był znany ze swojego talentu kreślarskiego i fotograficznego. Od września 1980 r. członek …

LEONOWICZ Jan (1912-1957) [12-70-14], PRO MEMORIA

LEONOWICZ Jan [12-70-14], PRO MEMORIA, urodzony 15.01.1912 r. w majątku Żabcze (gm. Poturzyn, pow. Tomaszów Lubelski), w rodzinie ziemiańskiej Mariana i Anastazji z d. Jurczak, jako jeden z dziesięciorga dzieci. Ojciec był leśniczym, dziadek powstańcem styczniowym. Tradycje niepodległościowe i patriotyczne były kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Po konfiskacie …

KORDECKI Henryk (1947-2020)[18-21-12]

KORDECKI Henryk [18-21-12], urodzony 29.10.1947 r. Doktor inżynier, emerytowany adiunkt Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, związany z uczelnią od 1977 r. Naukowiec, informatyk, dydaktyk, wychowawca młodzieży akademickiej. Realizując badania naukowe łączył praktykę (wrocławskie komputery Elwro) z nauką (cybernetyka na Wydziale Elektroniki PWr), jedną dziedzinę wiedzy (matematyka) z inną (medycyna). Przez kilka …

Anna Nowacka (1951-2020) [12-41-2]

Anna Nowacka [12-41-2], urodzona 26.08.1951 r. Trener o dużym doświadczeniu w pracy szkoleniowej, pracowała w sporcie gimnastycznym ponad 30 lat, wychowawca wielu zawodniczek. Pierwszą jej zawodniczką, która znalazła się w kadrze narodowej oraz zdobyła klasę mistrzowską była Krystyna Leśkiewicz, w 1996 roku reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie i …