TAUER Rudolf (1928-2012) [4-1-23]

TAUER Rudolf [4-1-23], urodzony 21.11.1928 r. we Wrocławiu (wtedy: Breslau). Druh podharcmistrz, działacz Dawnej Polonii Wrocławskiej, honorowy członek Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Syn Fryderyka Tauera (Niemca) i Józefy (z d. Tulińskiej) pochodzącej z Grodziska Wielkopolskiego. Józefa przyjechała do Wrocławia w 1922 r. Pracowała jako pomoc domowa u pewnej żydowskiej rodziny. Po …

TKACZYŃSKI vel KORCZAK Edmund (1904-1955) [4-22-34]

TKACZYŃSKI vel KORCZAK Edmund [4-22-34], urodzony 16.05.1904 r. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach pod Lwowem, inżynier. Mąż Eugenii Korczak. W czasie II wojny światowej działał konspiracyjnie jako kapitan Związku Walki Zbrojnej, Okręg Lwów oraz komendant Okręgu Kieleckiego Armii Krajowej (pseudonim “Mirski” lub ,,Korczak”). Po wojnie ukrywał …

TOMASZEWSKI Eugeniusz PRO MEMORIA (1918-1978) [6-14-1]

TOMASZEWSKI Eugeniusz PRO MEMORIA [6-14-1], urodzony 18.04.1918 r. w Nowotańcu. Ksiądz prałat, profesor doktor habilitowany. Pochodził z wielodzietnej rodziny mieszczańskiej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Nowotańcu i Bukowsku. Szkołę średnią ukończył w Żółkwi. Jako uczeń gimnazjalny mieszkał przez pewien czas w bursie dominikanów, z którymi przez całe życie podtrzymywał więzy …

TOMASZEWSKI Juliusz (1934-2011) [14-31-39]

TOMASZEWSKI Juliusz [14-31-39], urodzony 1.04.1934 r. Doktor nauk filologicznych, specjalność: język rosyjski. Był zatrudniony w Akademii Fizycznego (na Wydziale Wychowania Fizycznego) oraz w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Przez wiele lat pracował w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Zmarł 20.12.2011 r. (Źródło: nekrolog – rodzina i przyjaciele)

TOMKOWID Maria Alicja (1955-2020) [13-6-6]

TOMKOWID Maria Alicja [13-6-6], urodzona 18.12.1955 r. Lekarka, pionierka dolnośląskiej geriatrii (specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych i geriatrii), wieloletnia ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Dobro pacjenta było dla Niej najwyższą wartością. Zmarła 24.07.2020 r. (Źródło: nekrolog w „Gazecie Wyborczej”)

TOMKOWID Teresa (1950-2023) [13-6-5]

TOMKOWID Teresa [13-6-5], urodzona 22.06.1950 r. pracownica biblioteki Instytutu Astronomicznego. Pani Teresa była osobą wysoce cenioną za swoje wyjątkowe podejście do obowiązków zawodowych. Posiadała ogromną wiedzę i potrafiła ją doskonale wykorzystać w swojej pracy. Zawsze pomocna, miła i oddana. Zmarła 12.12.2023r. (źródło: https://uwr.edu.pl/zmarla-teresa-tomkowid/)