WIKTOR Andrzej Hubert (1931-2018) [3-4-18]

WIKTOR Andrzej Hubert [3-4-18], urodzony 4.02.1931 r. w Nowej Wsi koło Rzeszowa. Syn Józefa i Marii z domu Łoś. Profesor doktor habilitowany, zoolog, malakolog. Studiował na Uniwersytecie Poznańskim i Wrocławskim. Około 1950 r. ożenił się z Jadwigą Kwiecińską (1927–1997), z którą miał córkę. Doktorat obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w …

URBAN Józef (1941-2018) [12-65-14]

URBAN Józef [12-65-14], urodzony 19.05.1941 r. Doktor nauk medycznych, chirurg, członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Uprawnienia lekarskie uzyskał 1.10.1967 r. W 1971 r. ukończył specjalizację z chirurgii I stopnia, a w 1976 r. – z chirurgii ogólnej II stopnia. Doktorat obronił w 1978 r. Zmarł 27.12.2018 r. (Źródło: informacja o lekarzach …

SZMIDT Maria (1926-2018) [6-9-10u]

SZMIDT Maria [6-9-10u], urodzona 26.09.1926 r. w Warszawie. Artysta plastyk, architekt wnętrz. Studia ukończyła na Wydziale Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Uprawiała karykaturę portretową. Była członkiem Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Otrzymywała wyróżnienia …

SŁOWIŃSKI Henryk (1926-2018) [18-10-21]

SŁOWIŃSKI Henryk [18-10-21], urodzony 25.02.1926 r. w Lipnikach na Wołyniu. Żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Profesor doktor habilitowany, pracownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W wieku 17 lat wstąpił do oddziałów Wojska Polskiego i Armii Krajowej Władysława Kochańskiego (pseudonimy “Bomba”, “Wujek”). Obrońca Huty Stepańskiej i …

DZIAMA Antoni (1924-2019) [14-5-14]

DZIAMA Antoni [14-5-14], urodzony 6.04.1924 r. Doktor inżynier, docent, emerytowany pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Ceniony naukowiec i dydaktyk. W pracy naukowej koncentrował się na rozwijaniu metody konstruowania maszyn, szczególnie napędów mechanicznych. Był prodziekanem Wydziału Mechanicznego (1981–1990), wieloletni kierownikiem Zakładu Przekładni Mechanicznych oraz Zespołu Dydaktycznego Podstaw Konstrukcji Maszyn. Za długoletnią …

PRZYWARSKA-BONIECKA Helena (1921-2009) [2-3-20]

PRZYWARSKA-BONIECKA Helena [2-3-20], urodzona 28.10.1921 r. w Ruszowie koło Zamościa. Jej ojciec był nauczycielem. W 1926 r. Jej rodzina przeniosła się do Poznania. Tutaj Helena ukończyła szkołę podstawową i liceum o profilu matematyczno-fizycznym. W 1939 r. zdała egzamin dojrzałości. Wybuch wojny nie pozwolił jej na kontynuowanie nauki. W grudniu 1939 …

NIŻANKOWKI Czesław (1912-1984) [11-9-5]

NIŻANKOWKI Czesław [11-9-5], urodzony 14.07.1912 r. w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał na studia do Lwowa, gdzie na Uniwersytecie Jana Kazimierza zdobył dyplom z weterynarii (1937) i medycyny (1943). Już jako student zaczął pracę w Zakładzie Anatomii Porównawczej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. przybył …

MORAWIECKA Bronisława Helena (1926-2016) [12-75-1]

MORAWIECKA Bronisława Helena [12-75-1], urodzona 1.09.1926 r. w Brześciu nad Bugiem. Profesor doktor habilitowany biochemii. Szkołę podstawową ukończyła w Brześciu i tamże rozpoczęła naukę w szkole średniej. Wskutek zawirowań wojennych ukończyła ją dopiero w 1947 r. we Wrocławiu. Studiowała biologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Będąc na IV roku …