ULIŃSKI Jan (1949-2007) [3-11-5]

ULIŃSKI Jan [3-11-5], urodzony 15.11.1949 r. we Wrocławiu. Pochodził z bardzo pobożnej, religijnej, wielopokoleniowej rodziny. Miał sześcioro rodzeństwa. Przez wiele lat był ministrantem w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Księżu Małym. Po ukończeniu technikum elektrycznego pracował przez ponad 30 lat w jednym zakładzie, głównie przy projektowaniu i przygotowaniu produkcji. W związku małżeńskim z Hanną przeżył 35 lat, urodziło się im troje dzieci. Od 1985 r. (po śmierci siostry Gordii) posługiwał w kościele pw. Świętej Rodziny. Przez 19 lat obserwował, jak rodzą się i umacniają powołania kapłańskie, zakonne i ministranckie. Uczestnicząc w licznych uroczystościach wysłuchał wiele kazań, których treści przekazywał potem w rodzinnym gronie. Wszyscy nazywali go „złotą rączką”. Podczas powodzi w 1997 r. stał na straży, pilnując rozdzielni elektrycznej w kościele. Wspomagał też siostry służebniczki. W 2002 r. przeszedł ciężką operację serca. W 2003 r., po podziale parafii, rozpoczął swoją służbę w kościele pw. św. Siostry Faustyny. Odszedł do Pana nagle, w święto Matki Bożej Gromnicznej, 2.02.2007 r. w samo południe, gdy dzwony kościoła biły „Na Anioł Pański”. Mszę św. żałobną w kościele pw. św. Faustyny koncelebrowało ośmiu kapłanów. Swoją obecnością wyrazili wdzięczność Zmarłemu za długoletnią posługę Bogu i ludziom. (Źródło: redakcja dwumiesięcznika „U Świętej Rodziny”, III–IV 2007)