SZŁAPA Zbigniew (1930-2018) [10-3-10]

SZŁAPA Zbigniew [10-3-10], urodzony 11.07.1930 r. Magister inżynier mechanik, wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki (Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu) oraz Politechniki Wrocławskiej. Zmarł 4.03.2018 r. (Źródło: nekrolog)