UNGEHEUER Rudolf (1906-1986) [7-2-1]

UNGEHEUER Rudolf [7-2-1], urodzony 12.04.1906 r. we Lwowie. Inżynier. W 1945 r. z całą rodziną przeprowadził się do Wrocławia. Został zatrudniony na stanowisku inspektora nadzoru w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych (DBOR) przy ul. Zapolskiej. Po likwidacji przedsiębiorstwa DBOR pracował jako inżynier w biurze projektowo-przemysłowym. Miał żonę Janinę i dwóch – synów Zbigniewa i Adama. Zmarł 18.01.1986 r. (Źródło: wnuczka Anita Ungeheuer-Sagan)