JĘDRUSYNA Agnieszka Ewa z d. Goncerzewicz (1969-2019) [4-1-11]

JĘDRUSYNA Agnieszka Ewa z d. Goncerzewicz [4-1-11], urodzona 31.03.1969 r. Wieloletni i oddany pracownik Festiwalu Wratislavia Cantans oraz biura poselskiego Lidii Geringer de Oedenberg. Szlachetny człowiek. Pozostała w pamięci i sercach. Odeszła 6.03.2019 r. (Źródło: nekrologi.net)