MAZUR Adam Władysław (1929-2019) [3-21-20]

MAZUR Adam [3-21-20], urodzony 24.12.1929 r. w Narolu. Jego ojciec Władysław był urzędnikiem, matka Maria Wanda z d. Mulak pochodziła z rodziny kupieckiej. Po ukończeniu edukacji powszechnej w 1942 r. uczył się w szkole handlowej we Lwowie, a po przeprowadzce w 1944 r. do Rzeszowa uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. ks. Stanisława Konarskiego. W 1948 r. rodzina Mazurów zamieszkała we Wrocławiu, gdzie rok później Adam zdał egzamin dojrzałości. Studia pierwszego stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1953 r.; tytuł magistra inżyniera chemii zdobył w 1955 r. Otrzymał nakaz pracy w koksowni „Makoszowy”, gdzie pracował do 1958 r., najpierw jako mistrz, następnie jako kierownik oddziału węglowni. Przez krótki czas był starszym technologiem w Zakładach Koksowniczych „Walenty”, a później kierownikiem wytlewni „Wujek” w Katowicach. W 1959 r. uzyskał stanowisko głównego inżyniera. W 1969 r. wstąpił do PZPR i został dyrektorem naczelnym Zakładu Wytwórczo-Doświadczalnego Koksu Formowanego w Blachowni Śląskiej. W latach 1973–1990 piastował kolejno stanowisko dyrektora ds. technicznych i dyrektora naczelnego Zakładów Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1982–1990 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem). W 1985 r. powołano Go na członka Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, a w 1988 r. – Komitetu Nagród Państwowych. Po przejściu na emeryturę w 1990 został wiceprezesem, a następnie członkiem honorowym SITPChem-u. Od 1993 do 1997 r. był wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i – przez jedną kadencję – wiceprzewodniczącym Rady Głównej NOT. W latach 2006–2010 pełnił najpierw funkcję prezesa, a później prezesa honorowego oddziału NOT we Wrocławiu. Wyróżniano Go wieloma odznaczeniami i medalami – Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Nagrody Państwowej II Stopnia, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Oświaty”, Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, Medalem NOT im. Bolesława Rumińskiego, Medalem SITPChem-u im. Wojciecha Świętosławskiego, Diamentową Odznaką Honorową NOT. W 2016 r. otrzymał tytuł „Zasłużony Senior NOT”. Adam Mazur zmarł 27.07.2019 r. (Źródło: Wikipedia)