RAUŁUSZKIEWICZ Stanisław (1926-2019) [19-15-8]

RAUŁUSZKIEWICZ Stanisław [19-15-8], urodzony 28.01.1926 r. Profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki; od 1953 r. w Katedrze Patologii Rozrodu i Kliniki Położniczej Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Wychowawca i mentor wielu pokoleń lekarzy weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Przewodniczący Sekcji Rozrodu Zwierząt i Sztucznego Unasieniania przy Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony nagrodą ministra i licznymi nagrodami rektora. Zmarł 2.08.2019 r. (Źródło: nekrolog Uniwersytetu Przyrodniczego)