KORDECKI Henryk (1947-2020)[18-21-12]

KORDECKI Henryk [18-21-12], urodzony 29.10.1947 r. Doktor inżynier, emerytowany adiunkt Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, związany z uczelnią od 1977 r. Naukowiec, informatyk, dydaktyk, wychowawca młodzieży akademickiej. Realizując badania naukowe łączył praktykę (wrocławskie komputery Elwro) z nauką (cybernetyka na Wydziale Elektroniki PWr), jedną dziedzinę wiedzy (matematyka) z inną (medycyna). Przez kilka lat wykładał na uniwersytecie w USA i twórczo przenosił swoje tamtejsze doświadczenia do naszej uczelni. W okresie stanu wojennego skutecznie działał w akademickiej opozycji. Zawsze był niezawodnym Przyjacielem. Zmarł 15.02.2020 r. (Źródło: nekrolog PWr)