HASIŃSKI Władysław (1947-2019) [18-3-1]

HASIŃSKI Władysław [18-3-1], urodzony 11.05.1947 r. Doktor habilitowany, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. Zmarł 1.08.2019 r. (Źródło: Małgorzata Jurkiewicz)