BEREZECKI Bogdan (1910-2007) [12-9-15]

BEREZECKI Bogdan [12-9-15], urodzony 16.03.1910 r. w Chełmie Lubelskim. Pionier Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po skończeniu szkoły podstawowej w rodzinnym Chełmie, maturę uzyskał w Brześciu w 1931 r. Odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy w Krakowie. W 1933 r. przyjęty został na dwuletnie studia WF w Warszawie, po …

BEM Zdzisława Emilia (1932-2018) [6-10-5u]

BEM Zdzisława Emilia [6-10-5u], urodzona 27.11.1932 r. Profesor doktor habilitowany medycyny. Znamienity lekarz, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, naukowiec, współtwórca Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej, nauczyciel kilku pokoleń radiologów, pionier tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego na Dolnym Śląsku. Uprawnienia lekarza otrzymała 2.10.1957 r. Ukończone specjalizacje: Rentgenodiagnostyka stopień I (13.10.1962 r.) i Radiologia …

BEM Tadeusz Stanisław (1926-2005) [14-34-6]

BEM Tadeusz Stanisław [14-34-6], urodzony 18.09.1926 r. w Krystynopolu. Pracownik umysłowy; harcerz (stopień harcerski – ćwik). Służbę instruktorską rozpoczął w 1946 r. jako drużynowy w Hufcu Harcerzy w Górze Śląskiej. Następnie do 1948 r. kierował referatem służby Komendy Hufca. W styczniu 1958 r. został zweryfikowany jako instruktor w Hufcu Wrocław …

BEM Daniel Józef (1933-2014) [6-10-5u]

BEM Daniel Józef [6-10-5u], urodzony 28.08.1933 r. w Skierniewicach. Profesor doktor habilitowany inżynier. W Skierniewicach ukończył szkołę podstawową (1946) oraz gimnazjum i liceum (1951). Studiował na Wydziale Łączności w Politechnice Wrocławskiej (1951–1957). Doktorat (1965) i habilitację (1975) uzyskał również na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zajmował kolejno stanowiska: zastępcy asystenta (1953–1955), asystenta (1955-1959), starszego asystenta …

KRYNICKI Lesław Jerzy Zdzisław (1939-2018) [9-9-10]

KRYNICKI Lesław Jerzy Zdzisław [9-9-10], urodzony 1.03.1939 r. Doktor inżynier, emerytowany pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Były zastępca dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji, kierownik Zakładu Spawalnictwa. Odznaczony Srebrną Honorową Odznaką SIMP za swoją działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich, Medalem Stanisława Olszewskiego – za wybitny wkład w …

BĄKOWSKI Jan (1919-2010) [13-14A-11]

BĄKOWSKI Jan [13-14A-11], urodzony 31.01.1919 r. Absolwent (1951) i długoletni pracownik Akademii Wychowania Fizycznego. Z urodzenia Wielkopolanin, tuż po wojnie (w maju 1945 roku) przyjechał do płonącego jeszcze Wrocławia, wraz ze swoim wujem prof. Tadeuszem Konopińskim, który został oddelegowany do organizowania Wydziału Rolnego (później Wyższa Szkoła Rolnicza, Akademia Rolnicza, Uniwersytet …

BĄK Adam Tadeusz (1957-2013) [13-6-4]

BĄK Adam Tadeusz [13-6-4], urodzony 30.04.1957 r. Syn Heleny Maciejewskiej i Tadeusza Bąka. Specjalista elektryk, automatyk (systemy sygnalizacji i kontroli w ruchu ulicznym). Człowiek życzliwy, pogodny, pracowity, uczynny. Chętnie pomagał innym. Pozostawił żonę, córkę i wnuczkę. Zmarł 14.06.2013 r. (źródło: Piotr G.)