BARTOSZEWSKA Maria Elżbieta „BIBA” (1951-2013) [1B-1-10]

BARTOSZEWSKA Maria Elżbieta „BIBA” [1B-1-10], urodzona 3.04.1951 r. Absolwentka geografii Uniwersytetu Wrocławskiego (magister); specjalistka w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego. Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci jako wspaniały Człowiek i oddana Przyjaciółka, kochana Córka i Siostra, najukochańsza Ciocia. Zmarła 9.10.2013 r. (Nekrolog: dyrekcja, koleżanki i koledzy z Instytutu …

BARTOSZEWICZ Paweł (1913-2016) [10-12-13]

BARTOSZEWICZ Paweł [10-12-13], urodzony 10.02.1913 r. we wsi Rogowo Dwór. Wspomnienia Pawła Bartoszewicza: „Pochodzę nawet z dość zamożnej rodziny, ale widziałem ogromną nędzę, dzisiaj ludzie nie mają pojęcia, jaka bieda była w przedwojennej Polsce. Jan Nowak-Jeziorański nawet pisze w swojej książce, że inteligencja miejska nie wie, w jakiej nędzy żyją …

BARG Janina z d. Skrzypek (1903-1979) [4-3-8]

Polska szkoła w Jaremczu. Stoją (od lewej): Janina Barg (nauczycielka, żona dyrektora tej szkoły Adama Barga) i jej siostry –Stanisława Skrzypek (później nauczycielka, żona Feliksa Gintowt-Dziewałtowskiego, kierownika szkoły w Dróżkopolu na Wołyniu) oraz Czesława Gorecka (żona Wincentego Goreckiego – stoi obok żony – legionisty i ostatniego wójta Jaremcza). Na drążku …

BARG Adam (1900-1973) [4-3-7]

BARG Adam [4-3-7], urodzony 16.12.1900 r. w Żerebkach Królewskich w województwie tarnopolskim. W 1919 r. wstąpił jako ochotnik do formujących się oddziałów polskich walczących z Ukraińcami o Kresy Wschodnie i został zaszeregowany do 3. batalionu etapowego kieleckiego. Po zakończeniu walk z Ukraińcami podjął przerwaną naukę w seminarium nauczycielskim w Tarnopolu. …

BARANIECKI Leszek (1926-2007) [4-18-11]

BARANIECKI Leszek [4-18-11], urodzony 21.11.1926 r. w Warszawie. Profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego, geograf, geomorfolog. Dzieciństwo spędził we Lwowie, gdzie w roku 1939 ukończył szkołę powszechną, następnie podjął naukę w gimnazjum w Warszawie, którą musiał przerwać ze względu na wybuch wojny. W 1940 r. został zesłany wraz z rodziną w …

BARANEK Jerzy Tadeusz (1938-2014) [10-15-2]

BARANEK Jerzy Tadeusz [10-15-2], urodzony 30.08.1938 r. Doktor inżynier, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej PWr w latach 1963-2004; zastępca dyrektora Instytutu w latach 1981-1984. Wybitny nauczyciel akademicki z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej, przyjaciel i nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorantów. Jerzy zmarł 30.04.2014 r. (Nekrolog: dziekan, dyrektor, …