BOJKO Helena z d. Mikulicz-Radecka (1907-1992) [5-1-9]

BOJKO Helena z d. Mikulicz-Radecka [5-1-9; grób przeniesiony z 11-19-6], urodzona 25.04.1907 r. Farmaceutka, córka Pawła (patrz: Mikulicz-Radecki Paweł) – aptekarza i radnego Kowna w okresie międzywojennym. W roku 1899 po podziale majątku Wielopol (koło Poniewieża) między nim a jego bratem, Paweł – za pieniądze ze sprzedaży swojej części – …

BOJKO Krzysztof Jerzy (1963-2013) [5-1-8]

BOJKO Krzysztof Jerzy [5-1-8], urodzony 27.01.1963 r. we Wrocławiu. Ksiądz, kanonik, doktor, harcmistrz ZHR. Syn Jerzego Jacka Bojko i Romany z d. Kaczorowskiej. Ochrzczony 14.04.1963 r. w kościele pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu. W roku 1970 rozpoczął naukę w szkole podstawowej nr 45 we Wrocławiu przy ul. Krajewskiego 1, którą ukończył w …

BOJKO Alfons (1907-1981) [5-1-9]

BOJKO Alfons [5-1-9] (grób przeniesiony z [11-19-6]), urodzony 27.02.1907 r. w Kownie. Publicysta, działacz, redaktor pism młodzieżowych „Iskry” i „Głos Młodych” w Kownie, poeta (wiersze drukował pod pseudonimem Tadeusz Alb). Członek zarządów wielu organizacji kulturalnych i sportowych. W 1947 r. przyjechał do Polski i zamieszkał we Wrocławiu. Zmarł 1.08.1981 r. (Źródło: …

BOJANOWICZ Ryszard (1928-1991) [18-1-9]

BOJANOWICZ Ryszard [18-1-9], urodzony 1.01.1928 r. w Białobrzegach. Syn Franciszka i Janiny. Żołnierz Powstania Warszawskiego (pseudonim „Kłos”), w stopniu strzelca. Oddział: Armia Krajowa – I Obwód „Radwan” – Grupa Bojowa „Krybar” – 1 kompania – pluton 105; następnie – zgrupowanie „Harnaś” – kompania „Lewara”. Szlak bojowy: Powiśle – Śródmieście Północ. …

BOGATKOWSKI Ziemowit (1930-2011) [15-23-14]

BOGATKOWSKI Ziemowit [15-23-14], urodzony 11.02.1930 r. Krótkofalowiec (SP6GB). Od 1949 r. należał do Polskiego Związku Krótkofalowców, którego wrocławski oddział współorganizował i w którym pełnił wiele funkcji. Licencję otrzymał w 1951 r. Zapalony miłośnik zawodów i techniki QRP. Był współautorem wydanej w 1952 r. broszury pt. „Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien” – …

BLICHARZ Stanisław (1952-2014) [7-22-9]

BLICHARZ Stanisław [7-22-9], urodzony 8.04.1952 r. Pracownik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Wspaniały człowiek, pełny pogody ducha i życzliwości, którą obdarzał pokolenia pracowników. Zmarł 28.04.2014 r. (Źródło: nekrolog – dyrekcja, koleżanki i koledzy z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we …