BARANIECKI Leszek (1926-2007) [4-18-11]

BARANIECKI Leszek [4-18-11], urodzony 21.11.1926 r. w Warszawie. Profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego, geograf, geomorfolog. Dzieciństwo spędził we Lwowie, gdzie w roku 1939 ukończył szkołę powszechną, następnie podjął naukę w gimnazjum w Warszawie, którą musiał przerwać ze względu na wybuch wojny. W 1940 r. został zesłany wraz z rodziną w …

BARANEK Jerzy Tadeusz (1938-2014) [10-15-2]

BARANEK Jerzy Tadeusz [10-15-2], urodzony 30.08.1938 r. Doktor inżynier, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej PWr w latach 1963-2004; zastępca dyrektora Instytutu w latach 1981-1984. Wybitny nauczyciel akademicki z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej, przyjaciel i nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorantów. Jerzy zmarł 30.04.2014 r. (Nekrolog: dziekan, dyrektor, …

BANASZKIEWICZ Ksawery, PRO MEMORIA (1905-1945) [2-27-13]

BANASZKIEWICZ Ksawery, PRO MEMORIA [2-27-13], urodzony 05.09.1905 r. w Żłobinie (dawna Rosja). Żołnierz Powstania Warszawskiego, pseudonim „Sapa“, w stopniu sierżanta. Nr. legitymacji AK 15203. Konspiracja: Okręg Warszawski Armii Krajowej – I Obwód „Radwan” (Śródmieście) – 3. Rejon „Ratusz” – VI zgrupowanie „Golski”, oddział Armia Krajowa – I batalion szturmowy „Rum” …

BADECKA Stanisława z d. Strońska, PRO MEMORIA (1884-1943) [2-18-7]

BADECKA Stanisława z d. Strońska, PRO MEMORIA [2-18-7], urodzona 18.11.1884 r. Absolwentka seminarium nauczycielskiego, pracowała w zawodzie w latach 1920–1930. Wywieziona wraz z córką i wnukiem do Kazachstanu, zmarła tam 14.12.1943 r. i została pochowana w grobie oznaczonym katolickim krzyżem na miejskim cmentarzu w Usz-Tobe. Mąż Jakub Badecki (1879-1920) prowadził w Łańcucie …

BACZMAŃSKI Władysław (1923-2014) [16A-1-6]

BACZMAŃSKI Władysław [16A-1-6] urodzony 1.06.1923 r. w Gańczarach koło Lwowa. Wychowany został przez ojca „peowiaka”, w tradycji patriotycznej i niepodległościowej. Wybuch wojny przerwał edukację chłopca, ale był sprawdzianem z wpajanych przez ojca zasad i ideałów. We wrześniu 1942 r. Baczmański wstąpił do AK. Należał do grupy, która miedzy innymi osłaniała …

BAC Stanisław Sebastian (1887-1970) [12-11-12]

BAC Stanisław Sebastian [12-11-12] urodzony 30.03.1887 r. w Kazimierzy Wielkiej w woj. kieleckim. Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie studiował na Wydziale Inżynierii Wodnej Politechniki Lwowskiej, uzyskując absolutorium. Rozpoczął pracę w Katedrze Inżynierii Wiejskiej Akademii Rolniczej w Dublanach, studiując równocześnie rolnictwo. Organizował i dowodził niepodległościowymi organizacjami zbrojnymi – ”Drużyny Bartoszowe”. W latach …

BAC Stanisław Jr. (1929-2013) [12-11-12]

BAC Stanisław Jr. [12-11-12], urodzony 09.01.1929 r. we Lwowie. Profesor doktor habilitowany inżynier. Szkołę średnią rozpoczął w Puławach, a ukończył we Wrocławiu w 1947 r. (II LO). Studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1952 r. stopień inżyniera w zakresie ogrodnictwa i tytuł magistra inżyniera rolnictwa w …

ANTOS Zygmunt (1938-2014) [2-20-3]

ANTOS Zygmunt [2-20-3], urodzony 4.11.1938 r. w Pszczonowie w woj. łódzkim. Do Wrocławia przyjechał w 1954 r. Zawodnik „Sparty Wrocław” w latach 1958-1971. Trzykrotne zdobywał z kolegami brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski (1963, 1967, 1968) Najlepszą średnią biegopunktową uzyskał w sezonie 1968. Zmarł po długiej chorobie 15.11.2014 r. (Nekrolog GW …

ANTKOWIAK Ryszard (1930-1994) [13-4-14]

ANTKOWIAK Ryszard [13-4-14], urodzony w 1930 r. Absolwent AWF (1953) – kajakarz, sześciokrotny mistrz Polski w wioślarstwie. Trenował pod kierunkiem Zbigniewa Schwarzera – wioślarza, olimpijczyka, trenera kadry narodowej. Po zakończeniu kariery zawodniczej został (jako pracownik Zakładu Sportów Różnych, a później – Sportów Wodnych) gorącym entuzjastą kajakarstwa. Prowadził zajęcia na obozach …