NOWAKOWSKI Piotr (1954-2019) [8-16-2]

NOWAKOWSKI Piotr [8-16-2], urodzony 16.10.1954 r. Profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik Zakładu Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wybitny uczony i zootechnik, specjalista w zakresie owczarstwa i pszczelarstwa, wieloletni sędzia na wystawach zwierząt hodowlanych, popularyzator wiedzy o problemach produkcji zwierzęcej w ośrodkach naukowych i hodowlanych na całym świecie. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, promotor prac doktorskich i magisterskich, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zmarł 19.09.2019 r. (Źródło: www.upwr.edu.pl/ogloszenia)