NOWICKA Elżbieta (1946-2020) [12-24-3]

NOWICKA Elżbieta [12-24-3], ur. 8.07.1946 r. Członkini NSZZ „Solidarność”, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów razem z mężem Janem pracowała w zakładach chemii gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, a później we wrocławskiej Pollenie, gdzie piastowała jedno z ważniejszych i bardziej odpowiedzialnych stanowisk. Ostatnim miejscem Jej pracy była Politechnika Wrocławska. Mimo przejścia na wcześniejszą emeryturę, nie zerwała kontaktu ze swoją Alma Mater – nadal, z właściwą sobie sumiennością i rzetelnością, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach na Wydziale Inżynierii Środowiska PWr. Nigdy nie odmawiała pomocy w pracach badawczych dyplomantom, doktorantom i habilitantom, ciesząc się ich szacunkiem i wdzięcznością. Była osobą niezwykle delikatną, wrażliwą, skromną, pracowitą, oszczędną w słowach. Darzyła szacunkiem bliźnich. Kochała literaturę piękną i muzykę – najbliższe Jej sercu były utwory Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara i chorał gregoriański. Gdy w latach 80. zmarł po ciężkiej chorobie Jej mąż Jan, samotnie wychowywała i kształciła dzieci, poświęcając się im bez reszty. Do końca życia angażowała się w pomoc potrzebującym. Mimo niskiej emerytury m.in. wspierała systematycznymi wpłatami sercański dom dla dziewcząt na Filipinach – miała tam swoją córkę adopcyjną. Śp. Elżbieta odeszła 12.11.2020 r. Pogrzeb odbył się 19.11.2020 r. Niech dobry Bóg przyjmie ją do swej Radości. (Źródło: IBIS nr 97 /321/ z 25.11.2020 r.)