LEONOWICZ-BABIAK Krystyna Maria Barbara (1941-2020) [12-70-14]

LEONOWICZ-BABIAK Krystyna Maria Barbara [12-70-14], urodzona 2.02.1941 r. na Roztoczu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1963 r.), doktor nauk przyrodniczych (1971 r.), wieloletni pracownik UWr. Autorka ok. 100 publikacji naukowych, książek o tematyce historycznej, polonijnej, a także książki dla dzieci („Figle futrzaków”). Poetka – wydała trzy tomiki wierszy: „Moje ogrody” – 2000 r. i „W pejzażach słów” – 2002 r. (do których sama wykonała ilustracje) oraz „Chwile zebrane” – 2014 r. Autorka tekstów hymnów, pieśni religijnych, kolęd i pastorałek. Malarka – miała w dorobku 20 wystaw, w tym 16 indywidualnych – w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Francji. Malowała obrazy olejne na płótnie, miedzi i drewnie. Praca Jej autorstwa zatytułowana „Wicher” wchodzi w skład stałej ekspozycji Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej i Polonijnej w Vaudricourt. Obrazy malarki znajdują się w kościołach i domach parafialnych, a także w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech i we Włoszech. W latach 1994–1995 prowadziła Teatr Rodzin w Dortmundzie, dla którego pisała sztuki i wiersze okolicznościowe. Była także dziennikarką – Jej artykuły ukazywały się głównie w prasie polonijnej. Należała do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Union of Polish Writers Abroad) z siedzibą w Londynie, Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (A.P.A.J.T.E.) z siedzibą w Paryżu, Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, Stowarzyszenia Krzewienia Kultury i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2004 r. była odznaczona Medalem Zasługi Exuli Bene de Ecclesia Merito (Zasłużony dla Kościoła na Obczyźnie). W 2005 r. za twórczość i działalność społeczną otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2012 r. uhonorowano Ją Statuetką Fundacji „Polskie Gniazdo” za umacnianie polskiej pamięci i tożsamości narodowej. W 2014 r. została wyróżniona „Kuferkiem Kresowym” za działalność poświęconą pamięci Kresów. Jej nazwisko widnieje w publikacji pt. „Złote Myśli: Twórcy Wizerunku Polski: Księga Jubileuszowa 1998-2008”, wydanej przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz w encyklopedii „Who is Who w Polsce” (rocznik 2012). Krystyna Leonowicz-Babiak zmarła 20.12.2020 r. (Źródo: www.kolumny.art.pl/wydarzenie/z-kresowej-palety-wystawa-malarstwa-krystyny-leonowicz-babiak)