JANISZEWSKI Krzysztof (1941-2020 [8-8-11]

JANISZEWSKI Krzysztof [8-8-11], urodzony 09.07.1941 w Radomsku, syn Antoniego.  Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zawód wyuczony – kreślarz. Pierwszą pracę rozpoczął w 1959 r. Z Politechniką Wrocławską był związany od 2.01.1964 r. do przejścia na emeryturę w 2006 r. Był znany ze swojego talentu kreślarskiego i fotograficznego. Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, aktywnie uczestniczący w tworzeniu i działalności Związku (kolportował „bibułę”, ulotki i książki drugiego obiegu, zbierał składki członkowskie, uczestniczył w akcjach strajkowych). W stanie wojennym internowany i przetrzymywany w Nysie od 4.01. do 9.04.1982 r. W 2006 r. został uhonorowany Medalem „Solidarności”. Zmarł po długiej chorobie 21.10.2020 r. (Źródło: zapiski zmarłego; NSZZ „Solidarność”).