KOCIATKIEWICZ Justyna (1970-2019) [4-14-1]

KOCIATKIEWICZ Justyna [4-14-1], urodzona 20.01.1970 r. Doktor w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Filologii Angielskiej UWr. Stopień doktora uzyskała w 2001 r. Jej badania naukowe koncentrowały się wokół problematyki gatunkowej i kwestii narratologicznych współczesnej powieści amerykańskiej. Interesowała się strategią i chwytami narracji konspiracyjnej, formacją charakteru w literaturze i kulturze amerykańskiej, płcią kulturową w XIX-wiecznej powieści europejskiej, zagadnieniami współczesnej powieści historycznej, teorią narracji filmowej i adaptacjami filmowymi. Dr Kociatkiewicz prowadziła zajęcia z literatury amerykańskiej, teorii literatury i teorii narracji filmowej. Była stypendystką programów Tempus (University of Strathclyde, Glasgow) i Fundacji Fulbrighta (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley). Była członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych. W latach 2005–2013 pełniła w Instytucie Filologii Angielskiej funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych. Zmarła 27.03.2019 r. (Źródło: strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej UWr)