POŹNIAK Telesfor (1932-2019) [8-23-30]

POŹNIAK Telesfor [8-23-30], urodzony 28.11.1932 r. w Trepałowie na Wileńszczyźnie (dzisiaj rejon wilejski, Białoruś). Profesor doktor habilitowany, slawista, historyk i badacz literatur wschodnio- i południowosłowiańskich. Pracował w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej. W latach 1978–1981 piastował funkcję dyrektora tego Instytutu. Stopień doktora uzyskał w 1962 r., habilitację ukończył w 1969 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1983 r., a tytuł profesora zwyczajnego nadano Mu w 1991 r. Był członkiem Wydziału Nauk Filologicznych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Szczególnie interesował się komparatystyką, powiązaniami wewnątrzliterackimi i aksjologią kultury. Dorobek, zarówno jakościowy, jak i ilościowy Profesora Poźniaka wzbudza ogromny szacunek. Był autorem wielu prac poświęconych twórczości Fiodora Dostojewskiego oraz traktujących o literaturze białoruskiej i bułgarskiej. Jedne z ważniejszych Jego publikacji to: „Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich” (1969), „Rola kultury polskiej w odrodzeniu literackim Białorusi na przełomie XIX i XX wieku” (1992), „Dostojewski i Wschód” (1992), „Antologia poezji białoruskiej XX wieku” (1997), „Bałkan niewzruszony. Obrazy przyrody u Iwana Wazowa” (2005). Profesor Poźniak był znakomitym naukowcem, pełnym życzliwości Mistrzem i przyjacielem dla wielu pokoleń humanistów, dobrym człowiekiem. Zmarł 3.04.2019 r. (Źródło: Wikipedia; Izabella Malej)