WARSZYLEWICZ Adelajda z d. Budaj (1900-1979) [8-13-2]

WARSZYLEWICZ Adelajda z d. Budaj [8-13-2], urodzona 11.10.1900 r. w Turce nad Stryjem. W 1920 r. ukończyła prestiżową szkołę położnych we Lwowie, kierowaną przez prof. Adama Sołowija. W 1923 r. rozpoczęła pracę w szpitalu powiatowym w Kopyczyńcach na Podolu. W 1943 r. została wcielona, pod pseudonimem Gołębica, w szeregi Armii Krajowej. Przez 2 lata ukrywała w domu 3-osobową rodzinę żydowską, która po wojnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W 1946 r. została przesiedlona do Wrocławia, gdzie podjęła pracę położnej w I Klinice Ginekologiczno-Położniczej (kierowanej m.in. przez prof. Hannę Hirszfeldową). Była wysoko wykwalifikowaną położną. Rodzące kobiety, uczennice szkoły położnych odbywające praktyki zawodowe, jak i pracownicy kliniki byli dla Niej pełni uznania za profesjonalizm i darzyli Ją sympatią. W 1951 r. otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. W 1969 r., uroczyście żegnana, przeszła na emeryturę. Zmarła 9.04.1979 r. (Źródło: córka Łucja Kotkowska, 19.11.2013 r.)