WARSZYLEWICZ Lesław Kazimierz (1922-2002) [8-13-3]

WARSZYLEWICZ Lesław Kazimierz [8-13-3], urodzony 28.02.1922 r. Doktor habilitowany nauk medycznych, docent. Podstawowe uprawnienia zawodowe uzyskał 9.04.1949 r. Specjalizację z chorób wewnętrznych zdobył 26.05.1953 r., stopień naukowy doktora medycyny otrzymał 28.12.1949 r., a docentem nauk medycznych został 26.01.1967 r. Zmarł 22.03.2002 r. (Źródło: Centralny Rejestr Lekarzy RP)