WACOWSKA Jadwga (1928-2016) [14-31-3]

WACOWSKA Jadwga [14-31-3], urodzona 9.10.1928 r. Nauczycielka historii w Liceum Ogólnokształcącym nr I we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego, wizytator Wydziału Oświaty. Zmarła 3.02.2016 r. (Źródło: nekrolog)