WACKO Tomasz, PRO MEMORIA (1958-2003) [15-16-25]

WACKO Tomasz, PRO MEMORIA [15-16-25], urodzony w 1958 r. Historyk, działacz opozycji solidarnościowej, ruchu “Wolność i Pokój”, obrońca praw człowieka; drukarz i kolporter prasy podziemnej, w tym “Biuletynu Dolnośląskiego”. W 1989 r. wyemigrował z Wrocławia do Norwegii, gdzie od 1990 r. działał aktywnie w Komitecie Helsińskim. Angażował się szczególnie w niezależne ruchy społeczne w Rosji, Czeczenii, na Ukrainie i Białorusi. Wieczorem 3.06.2003 r. w Jego domu doszło do nieporozumień rodzinnych, w wyniku których 19-letnia córka wezwała policję. Absurdalna i brutalna akcja norweskich policjantów spowodowała, że T. Wacko zmarł z powodu niedotlenienia. Zostawił żonę i troje dzieci. Policjanta oskarżonego o zabójstwo uwolniono od zarzutu nadużycia siły, uznając jego prawo do obrony własnej, co spotkało się z krytyką norweskiej opinii publicznej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 23.12.2003 r. pośmiertnie odznaczył Tomasza Wackę Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej oraz propagowanie polskiej kultury. Tomasz zmarł 5.06.2003 r. w szpitalu w Oslo. (Źródło: Wikipedia)