WACHOWSKA-MAZUR Aleksandra (1920-2011) [3-5-19]

WACHOWSKA-MAZUR Aleksandra [3-5-19], urodzona 18.11.1920 r. Była studentką pierwszego rocznika Politechniki Wrocławskiej. Zmarła 24.04.2011 r. po długiej chorobie. (Źródło: nekrolog – rodzina)