PRUSZYŃSKA Zofia Halina z d. Gerlicz (1935-2019)[1B-2-31]

PRUSZYŃSKA Zofia Halina z d. Gerlicz [1B-2-31], urodzona 8.08.1935 r. w Kaliszu. Lekarz o specjalizacji I stopnia z dermatologii i wenerologii (1964 r.) oraz II stopnia z dermatologii (1968 r.). Członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Była urodzonym społecznikiem. W czasach stanu wojennego, jako członek Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego niosła pomoc internowanym. Za swoją działalność odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzięki dyplomatycznym poczynaniom ks. kardynała Gulbinowicza oraz wsparciu ks. Andrzeja Dziełaka docierała z pomocą medyczną (i nie tylko) do miejsc odosobnienia. Podczas kilku lat pracy w sekcji pomocy medycznej blisko 50 razy przekraczała bramy dolnośląskich obozów internowania i zakładów karnych. W sierpniu 1982 r. dostała się w ręce ZOMO i znalazła się w komisariacie MO. Z trudem uniknęła dłuższego aresztu. Pytana o obawy, jakie niosła ze sobą jej działalność, bez wahania odpowiada: Miałam wielkie szczęście, że prawie od początku powstania AKCh podjęłam w nim pracę. (…) Jestem wdzięczna losowi, że mogłam poznać i pracować z tyloma ludźmi dobrej woli, ofiarnymi i życzliwymi – na pewno czas spędzony razem w tych trudnych latach nas wzbogacił. Odeszła na wieczny dyżur 25.01.2019 r. (Źródło: Centralny Rejestr Lekarzy RP; Magdalena Janiszewska – miesięcznik Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium”)