PAŹDZIOR Bronisława (1926-2019) [12-53-6]

PAŹDZIOR Bronisława [12-53-6], urodzona 23.08.1926 r. Żona, mama, babcia i prababcia. Przewodniczka życiowa, dobra i mądra Ślązaczka. Nauczycielka biologii w IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Zmarła 20.01.2019 r. (Źródło: nekrolog „Gazeta Wyborcza”)