SOSNOWSKI Wacław Michał (1893-?) [18-20-7]

SOSNOWSKI Wacław Michał [18-20-7], urodzony 23.11.1893 r. w Żarkach. Syn Ludwika i Józefy z domu Sokarskiej. Był najpierw policjantem w Komendzie Policji w Łunińcu (obecnie Białoruś), a w 1928 r. został komendantem posterunku policji w Czuczewiczach (powiat Łuniniec). Do Czuczewicz sprowadził swoją rodzinę: żonę Sabinę, córkę Jadwigę i trzech synów. Mieszkali razem do 1939 r. Po wybuchu wojny Wacław, wraz z podległymi mu policjantami i Wojskiem Ochrony Pogranicza, wyjechał w nieznanym kierunku. Dalsze jego losy nie są znane. (Źródło: córka Jadwiga)