TREPKA Maciej (1929-2000) [12-47-9]

TREPKA Maciej [12-47-9], urodzony 23.02.1929 r. w Krakowie. Inżynier mechanik. Syn Wojciecha Nekanda-Trepki (oficera 9 Pułku Ułanów). W 1946 r. zdał maturę w Krakowie, a następnie wraz z matką i bratem Stanisławem przyjechał do Wrocławia, gdzie uczęszczał do Państwowego Liceum Mechanicznego. Interesował się szybownictwem (należał do Aeroklubu Wrocławskiego), a w latach późniejszych wędkarstwem. W 1950 r. rozpoczął studia w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej we Wrocławiu, specjalizując się w zakresie budowy i eksploatacji samochodów. Początkowo pracował w dziale projektowo-konstrukcyjnym w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych, a od 1956 r. aż do emerytury – w przedsiębiorstwie związanym z kopalnictwem rud miedzi. W latach 1974–1975 był oddelegowany do pracy w Libii na stanowisku kierownika zespołu transportowo-sprzętowego. Nie używał przydomka Nekanda, tylko drugiego członu nazwiska – Trepka. Zmarł 17.07.2000 r. (Źródło: żona – Bożena Trepka, 22.07.2015 r.)