WRABEC Krzysztof (1935-2019) [3-2-2]

WRABEC Krzysztof [3-2-2], urodzony 1.07.1935 r. we Lwowie. Liceum ogólnokształcące ukończył w 1952 r. w Gliwicach, a w 1958 r. – Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po stażu podyplomowym i okresie wolontariatu rozpoczął pracę w klinice chorób wewnętrznych pod kierownictwem prof. Edwarda Szczeklika. Zdobył I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, specjalizację z kardiologii, stopnie naukowe doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego oraz uzyskał stanowisko docenta. W 1976 r. wygrał konkurs na ordynatora I 0ddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala ZOZ Wrocław-Krzyki im. A. Falkiewicza na Brochowie, który zorganizował od podstaw. W tym czasie odbył trzy 2-tygodniowe staże w klinikach kardiologii i kardiochirurgii uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech. W 1984 r. z całym zespołem swojego oddziału został przeniesiony do otwartego wówczas Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, którego organizację Mu powierzono. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 2000 r. profesorem zwyczajnym. W kierowanych przez Niego klinikach i oddziałach odbyły staże podyplomowe i specjalizacyjne setki lekarzy, nie tylko z Dolnego Śląska. Prof. Wrabec był konsultantem do spraw chorób wewnętrznych i kardiologii dla dawnego województwa wrocławskiego, a następnie wałbrzyskiego. Zorganizował na Dolnym Śląsku trzystopniową strukturę opieki kardiologicznej. W 1980 r. utworzył ośrodek wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w Polanicy Zdroju. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie i Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Przez dwie kadencje (1983–1991) pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, a do 1997 r. przewodniczącego Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które w latach 1995–1999 reprezentował w European Board for the Speciality in Cardiology. Wchodził w skład zespołu redakcyjnego „Kardiologii Polskiej” oraz recenzował dla Komitetu Badań Naukowych. Był członkiem lub przewodniczącym komisji egzaminacyjnych z kardiologii i chorób wewnętrznych. Pod Jego kierunkiem kilkudziesięciu lekarzy uzyskało specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych i 29 z kardiologii. Wypromował 16 doktorów i był opiekunem 3 habilitacji. Recenzował 50 doktoratów, 13 przewodów habilitacyjnych i 15 profesorskich. Był autorem bądź współautorem około 260 prac naukowych (opublikowanych przede wszystkim w polskich, ale także angielskich i amerykańskich czasopismach) oraz 4 rozdziałów w podręcznikach. Wśród zainteresowań naukowych Profesora wymienić należy: rehabilitację kardiologiczną, nieinwazyjną i inwazyjną diagnostykę i terapię kardiologiczną, ostrą i przewlekłą zatorowość płuca. Podczas IX Międzynarodowego Kongresu PTK, na wniosek zarządu Walne Zgromadzenie przyznało Krzysztofowi Wrabcowi tytuł Honorowego Członka Towarzystwa. Profesor zmarł 11.09.2019 r. (Źródło: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, www.ptkardio.pl)