DOMIN Stanisław (1928-2019) [6-7-20]

DOMIN Stanisław [6-7-20], urodzony 26.04.1928 r. Lekarz internista, pulmonolog, członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Został Honorowym Obywatelem Gminy Mieroszów, był wielce zasłużony dla Sokołowska, jako wieloletni szef tamtejszych ośrodków sanatoryjnych. Uprawnienia lekarskie zdobył 1.01.1954 r. Specjalizację I stopnia z ftyzjatrii uzyskał w 1956 r., a specjalizację II stopnia z chorób płuc – w 1964 r. Zmarł 25.02.2019 r. (Źródło: strona internetowa Gminy Mieroszów; Naczelna Izba Lekarska)