ANDRZEJEWSKI Wiesław (1929-2012) [12-13-5]

 ANDRZEJEWSKI Wiesław [12-13-5], urodzony 16.11.1929 r. w Wilnie. Magister ekonomii, dyplom uzyskał w 1953 r. Syn Jerzego i Anny z d. Dragun; mąż Krystyny (1932-2015). Dzieci: Piotr (1960-2010); Łukasz (1958-2017). Emerytowany pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania PWr., wspaniały nauczyciel, wysoko ceniony przez współpracowników i studentów. Ostatnie stanowisko – starszy wykładowca. Sekretarz TNOiK, członek komisji rewizyjnej Związków Zawodowych „Solidarność” (dyplom w 2006 r.); medal „Solidarności”. Zawsze pogodny, pełen zrozumienia dla drugiego człowieka. Był wspaniałym kolegą i nauczycielem akademickim, miał również mandat zaufania społecznego – był m.in. członkiem organów krajowych Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, działał także w NSZZ Solidarność PWr, gdzie jeszcze w ostatnich latach swojego życia wielokrotnie pełnił dyżury. Pomimo niepozornej postury, uprawiał sport – m.in. piłkę nożną i boks. Wiele pozytywnych cech sportowca przenosił do codzienności. Jeszcze w jesieni życia dbał o kondycję i sprawność fizyczną, biegając wytrwale na bieżni stadionu Ślęży, grając w tenisa. Słowo było ważne dla niego i sam zaśpiewałby tę pieśń – niech więc wybrzmi Nadzieja zawarta w jej refrenie (za Psalmem 118): „Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc”. Wiesław zmarł 23.06.2012 r. (Milleniusz Nowak)