ANDRZEJEWSKI Łukasz Adrian (1958-2017) [12-13-5]

ANDRZEJEWSKI Łukasz Adrian [12-13-5], urodzony 3.04.1958 r. Syn Wiesława i Krystyny z domu Niezbrzyckiej. Lekarz ginekolog. Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał 1.12.1986 r. Specjalizacje: położnictwo i ginekologia, stopień I (uzyskany 17.10.1991 r. – Urząd Wojewódzki we Wrocławiu); położnictwo i ginekologia, stopień II (uzyskany 5.12.1994 r. – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie). Zmarł 22.10.2017 r. (Źródło: Centralna Informacja o Lekarzach)