ANDRZEJEWSKI Bernard Jan (1932-2016) [15-25-21]

ANDRZEJEWSKI Bernard Jan [15-25-21], urodzony 14.06.1932 r. Wieloletni, oddany pracownik przemysłu farb i lakierów w Gdańsku i Wrocławiu. Długoletni dyrektor i prezes „Polifarbu Cieszyn”, nagrodzony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Ukochany mąż, tata, dziadek i pradziadek. Zmarł w Cieszynie 28.05.2016 r. po długiej i heroicznej walce z chorobą. (Żona, córka i syn z rodzinami; nekrolog GW 31.05.2016 r.)