ADAMCZYK Mieczysław (1933-2017) [6-9-15u]

ADAMCZYK Mieczysław [6-9-15u], urodzony 2.12.1933 r. w Kluczkowicach w woj. lubelskim. Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych. Syn Antoniego i Stefanii Smętek. W 1947 r. ukończył miejscową szkołę podstawową, a w 1951 r. liceum ogólnokształcące w Opolu Lubelskim. W latach 1951–1955 studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1972 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1982 r. – doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.    22 października 1996 r. otrzymał stanowisko profesora, a w 2000 r. tytuł profesora zwyczajnego. Od 1955 r. pracował we Wrocławiu i w Tarnowie oraz na Podhalu, jako kierownik szkoły i podinspektor szkolny. W 1974 r. ponownie podjął pracę we Wrocławiu, jako nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym, kierownik sekcji w Okręgowym Ośrodku Metodycznym i wizytator Kuratorium Dolnośląskiego. W latach 1974–1984 był zatrudniony w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1984–1985 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, zaś w latach 1985–2005 był zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, jako docent, a następnie profesor nadzwyczajny. Od 1.02.1993 r. do 30 września 2002 r. pracował na drugim etacie na KUL-u, gdzie m.in. reaktywował zajęcia z pedagogiki porównawczej. Od 2005 r. był profesorem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na pedagogice porównawczej i edukacji zagranicznej, a także na historii oświaty i wychowania (kontakty szkolne i kulturalne Polski w XVII–XIX w., szkolnictwo Małopolski i Galicji w XVII–XIX w.). Mieczysław Adamczyk był autorem 128 publikacji naukowych, w tym kilku monografii i skryptu dla studentów. Najważniejsze z nich to: „Edukacja w krajach rozwiniętych”, Stalowa Wola 1999, 2002 oraz „Wybrane zagadnienia szkolnictwa i wychowania w świecie”, Stalowa Wola 1998.        Był m.in. członkiem Sekcji Historii Oddziału PAN we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Prace Profesora były niejednokrotnie recenzowane             w czasopismach zagranicznych i trzykrotnie wyróżniane nagrodami ministerialnymi. Za pracę „Szkoły obce w edukacji Galicjan” otrzymał nagrodę Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka, a pracę „Kraje Korony Węgierskiej” opublikowaną w 2004 roku przez Oficynę Wydawnicza RYTM wytypowano do nagrody Ministra Edukacji. Profesor Adamczyk prowadził za granicą wykłady dla kadry naukowej oraz studentów, poświęcone reformom edukacyjnym w krajach Europy Środkowej i polskiemu systemowi opieki nad niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W 1981 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1983 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1994 r. – Złoty Medal KEN.

Profesor Mieczysław Adamczyk zmarł 18.08.2017 r. Straciliśmy w osobie Pana Profesora wybitnego naukowca, specjalistę w zakresie historii wychowania, pedagogiki porównawczej i edukacji zagranicznej, wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych, człowieka o otwartym umyśle, życzliwego dla ludzi. (Źródło: dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL)