TKACZYŃSKI vel KORCZAK Edmund (1904-1955) [4-22-34]

TKACZYŃSKI vel KORCZAK Edmund [4-22-34], urodzony 16.05.1904 r. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach pod Lwowem, inżynier. Mąż Eugenii Korczak. W czasie II wojny światowej działał konspiracyjnie jako kapitan Związku Walki Zbrojnej, Okręg Lwów oraz komendant Okręgu Kieleckiego Armii Krajowej (pseudonim “Mirski” lub ,,Korczak”). Po wojnie ukrywał się, posługując się nazwiskiem Korczak. Od 1945 r. pracował w Katowicach. Kiedy zainteresowało się Nim Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (UB), przeniósł się z rodziną na wieś, w okolice Kluczborka. W 1950 r. osiedlił się we Wrocławiu i pracował w Centrali Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi. W 1955 r. został aresztowany. W czasie procesu przeszedł zawał serca; drugiego zawału (który miał podczas rekonwalescencji po pierwszym) nie przeżył. Pozostawił żonę i trójkę dzieci. Zmarł 5.09.1955 r. (Źródło: Małgorzata Friedel)